چطور از اسمارت دژ دانلود نرم افزار خود را انجام دهیم؟

۱- نرم افزار مورد نظر خود را جستجو کنید

۲- پس از آن برند نرم افزار مربوطه را انتخاب کنید

۳- پس از انتخاب برند، نرم افزار مربوطه را انتخاب و روی آیکون نرم افزار کلیک کنید

۴- در این مرحله بر روی آیکون دانلود کلیک کنید

( بدون هیچ هزینه ای از تمامی نرم افزارهای سایت اسمارت دژ استفاده کنید)

۵- دانلود نرم افزار شما با موفقیت انجام شد

پرسش های متداول