بازدید: 136 بازدید

اشکال و انواع متفاوتی از فیش‌های BNC وجود دارد اما سه نوع بسیار متداول آن‌ها به شرح زیر هستند: آموزش نصب فیش BNC

·         فیش BNC پرسی: نوعی از فیش BNC است که اتصال بین فیش و کابل به‌وسیله پرس شدن قطعات در آن محکم می‌شود.

·         فیش BNC لحیمی: نوعی از فیش BNC است که اتصال بین فیش و کابل به از طریق لحیم کردن برقرار می‌شود.

·         فیش BNC پیچی: نوعی از فیش BNC است که اتصال بین فیش و کابل از طریق سفت کردن یک پیچ صورت می‌گیرد.

اطلاعات اولیه در مورد کابل RG59

کابل RG59 دسته‌ای از کابل‌های کواکسیال است که برای انتقال تصاویر دوربین‌های مداربسته مورداستفاده قرار می‌گیرد. داخل این کابل دارای چندلایه متفاوت است که هر یک وظیفه خاص خود را دارد و باید به‌درستی به فیش متصل شود.

آموزش نصب فیش BNC
آموزش نصب فیش BNC

·         پوشش بیرونی کابل: این قسمت وظیفه مراقبت از کابل را بر عهده دارد.

·         شیلد کابل: شیلد کابل وظیفه مراقبت از کابل در مقابل نویزهای الکترومغناطیسی را بر عهده دارد.

·         مغزی کابل: وظیفه انتقال اطلاعات تصویر را بر عهده دارد.

·         عایق داخلی کابل: وظیفه مراقبت از مغزی کابل و جدا کردن مغزی از شیلد را بر عهده دارد.

آموزش زدن فیش BNC پرسی

تجهیزات لازم: فیش BNC پرسی، کابل، پرس BNC
فیش BNC پرسی از سه قسمت اصلی تشکیل‌شده است. بدنه اصلی ، مغزی ، حلقه

آموزش نصب فیش BNC
آموزش نصب فیش BNC

مراحل نصب فیش

۱- کابل تصویر دوربین را به‌صورت استاندارد لخت کنید. لخت کردن کابل باید با توجه به‌اندازه های زیر صورت گیرد. A به‌اندازه حدود ۱۳میلی‌متر، B به‌اندازه حدود ۷ میلی‌متر و C به‌اندازه حدود ۴ میلی‌متر باید لخت شود.

آموزش نصب فیش BNC
آموزش نصب فیش BNC

۲- در مرحله بعد کابل را از داخل حلقه فیش رد کنید.
۳- مغزی فیش را مانند تصویر بر روی مغزی کابل قرار دهید. توجه داشته باشید که سر فیش حتماً به عایق داخلی کابل بچسبد.

آموزش نصب فیش BNC
آموزش نصب فیش BNC

۴- پس از قرارگیری فیش بر روی کابل باید آن را پرس کنید. پرس کردن کابل از طریق بخش کوچک‌تر پرس انجام خواهد شد. فیش را داخل حفره پرس قرار داده و دسته‌های پرس را فشار می‌دهید. پس از پرس شدن کامل سر فیش، پرس به‌صورت خودکار باز می‌شود.

آموزش نصب فیش BNC
آموزش نصب فیش BNC

۵- حال سر فیش را طوری داخل بدنه فیش قرار دهید که سر فیش داخل بدنه محکم شود. (پس از محکم شدن امکان کشیدن سر فیش وجود نخواهد داشت.)
۶- حلقه کابل را مطابق تصویر به سمت بدنه فیش بالا بکشید تا کاملاً به فیش بچسبد.

آموزش نصب فیش BNC
آموزش نصب فیش BNC

۷- در مرحله نهایی حلقه فیش را پرس می‌کنید. پس از پرس کردن حلقه فیش از محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

آموزش زدن فیش BNC لحیمی

تجهیزات لازم: فیش BNC لحیمی، کابل، هویه، سیم یا قلع لحیم‌کاری
فیش لحیمی به از دو بخش متفاوت تشکیل‌شده. بدنه اصلی فیش و درب بیرونی فیش.

آموزش نصب فیش BNC
آموزش نصب فیش BNC

۱- هویه خود را داغ‌کرده و فیش را بازکنید.

۲- کابل را مطابق اندازه‌های قبل لخت کنید و کابل را از داخل درب فیش رد کنید.
۳- قسمت گیره فیش را بازکرده و کابل را طور کامل داخل ان قرار دهید که شیلد لخت شده کابل کاملاً زیر گیره قرار گیرد.

۴- مغزی فیش را داخل قسمت لحیم فیش قرار دهید.

۵- گیره فیش را سفت کنید.
۶- با توجه به شکل زیر مغزی را به قسمت مرکزی فیش لحیم کنید.

آموزش نصب فیش BNC
آموزش نصب فیش BNC

۷- برای جلوگیری از اتصال بدنه به مغزی می‌توانید با چست قسمت لحیم شده را با چسب یا عایق خود فیش بپوشانید.
۸- درب فیش را ببندید.

آموزش زدن فیش BNC پیچی

تجهیزات لازم: فیش BNC پیچی، کابل، پیچ‌گوشتی
فیش پیچی از دو بخش متفاوت تشکیل‌شده. بدنه اصلی فیش و درب بیرونی فیش.

آموزش نصب فیش BNC
آموزش نصب فیش BNC

۱- فیش را بازکنید.
۲- کابل را مطابق اندازه‌های قبل لخت کنید و آن‌ها را از داخل درب فیش رد کنید.
۳- قسمت گیره فیش را بازکرده و کابل را طور کامل داخل آن قرار دهید که شیلد لخت شده کابل کاملاً زیر گیره قرار گیرد.
۴- پیچ فیش را بازکرده و مغزی فیش را داخل قسمت پیچ قرار دهید و سفت کنید.
۵- گیره فیش را سفت کنید.
۶- برای جلوگیری از اتصال بدنه به مغزی می‌توانید با چست قسمت پیچ را با چسب یا عایق خود فیش بپوشانید.
۷- درب فیش را ببندید.

مطالعه بیشتر