بازدید: 159 بازدید

۳CCD ، عبارتی است که برای توصیف یک سیستم تصویر سازی مورد استفاده یکسری دستگاه های ضبط و پخش ویدئو بکار می رود . دور بین های CCD  ۳دارای سه CCD مجزا هستند که هر کدام اندازه گیری مجزایی را از نورهای قرمز ، سبز و آبی انجام می دهند .  نور وارد شده بدرون لنز ، بوسیله یک منشور شکسته می شود . این منشور طول موج مناسب نور را بدرون CCD مربوط به آن هدایت می کند . نور آبی بدرون CCD نور آبی و الی آخر .

دور بین های ۳ CCD ، بطور کلی برای فراهم آوردن کیفیت تصویر فوق العاده نسبت یه دوربین های دارای تنها یک CCD که باید برای پر کردن شکاف از یک فیلتر بایر و درونیابی استفاده کنند ، مورد توجه قرار می گیرند . ا لبته این دوربین ها نسبت به دوربین های با یک CCD بطور کلی گران قیمت تر هستند .

خبرگان صنعت گاهی به دور بین مداربسته  با ۳CCD  اصطلاحا” سه چیپ (   three-chip) می گویند .

مطالعه بیشتر