بازدید: 128 بازدید

چه رادیویی بخریم-راهنمای خرید تجهیزات شبکه وایرلس میکروتیک

راهنمای خرید تجهیزات شبکه وایرلس میکروتیک
راهنمای خرید تجهیزات شبکه وایرلس میکروتیک

برای انتخاب رادیو جهت برقراری لینک وایرلس بایستی چند فاکتور مورد بررسی قرار بگیرد.ابتدا باید نیاز خود از برقراری لینک وایرلس را بدانید .بیشترین استفاده از لینکهای وایرلس برای برقراری ارتباط بین دفاتر و انبارها جهت ارتباط لایه ۲ شبکه می باشد.

انتقال تصویر و ایجاد ارتباط تلفنی ویپ نیز از دیگر استفاده های لینک های وایر لس می باشد .و در نهایت توزیع اینترنت دیگر استفاده های لینک وایر لس است.

با توجه موارد ذکر شده دو نوع کلی ارتباط وایرلس وجود دارد

۱ ارتباط نقطه به نقطه (point to point)

point to point
point to point

۲ ارتباط یک نقطه به چند نقطه (point to multi point)

point to multi point
point to multi point

در هر کدام از سناریو های بالا با توجه به مسافت یا میزان پهنای باند مورد استفاده از رادیو های مختلفی می توان استفاده کرد.

برای ptp رادیو های زیر از میکروتیک بیشترین کاربرد را دارند

سری LHG ، Basebox ، Netmetal ، SXT ، Dynadish ، LHGHP ،LHG HP XL البته رادیو Basebox و Netmeta دارای آنتن داخلی نیستند و باید به صورت جداگانه به آنتن مجهز شوند

برای ptmp در قسمت access point می توان از سری Qrt , Metal ، Groove ، Omnitik ، mANTBox استفاده کرد

در کل لینک های وایرلس را می توان به سه دسته کوتاه متوسط و بلند تقسیم بندی کرد

برای لینک های کوتاه می توان از رادیو های

SXTlite 5

SXTsq

Groove

Omnitik

Metal

برای لینک های متوسط می توان از رادیو های

LHG

SXT

Metal

و برای لینکهای بلند از رادیو های

Dynadish

Netmetal

Basebox

Qrt
LHG HP

LHG HP XL

mANTBox

استفاده کرد

راهنمای انتخاب رادیو بر اساس کیلومتر
راهنمای انتخاب رادیو بر اساس کیلومتر

در عکس بالا راهنمای انتخاب رادیو بر اساس کیلومتر به صورت شماتیک به نمایش در آمده

‍‍‍ پیشنهد می گردد تا ۵ کیلومتر از سری SXT استفاده گردد .

تا ۲ کیلوتر می توان از رادیوهای SXT AC استفاده کرد که پهنای باند بسیار بالاتری را به شما می دهند

تا ۱۵ کیلومتر LHG بهترین انتخاب است که سری AC آن تا ۶ کیلومتر بهترین انتخاب است.

برای لینک های تا ۴۰ کیلومتر استفاده از سری QRT و Dynadish وLHG HP و LHG HP XL توصیه می شود

و برای لینک های بلند تر می بایستی از سری Netmetal و Basebox به همراه آنتن های بالای ۲۹dbi استفاده گردد.

منبع:irmikro

مطالعه بیشتر