بازدید: 126 بازدید

لوکس (LUX) دوربین مداربسته واحد SI برای تشخیص میزان نور در محیط یا در تعریف دقیق‌تر میزان تششعات نور مرئی بر واحد سطح است. هر لوکس برابر با یک لومن بر متر مربع است. در نور سنجی از این واحد برای نمایش میزان نور یک محیط که توسط چشم انسان دیده می شود استفاده می‌شود.

بیشتر در مورد لوکس

درک مفهوم تشعشعات نوری برای ذهن انسان تا حدی سخت است چراکه ما تنها در صورتی می‌توانیم نور را ببینیم که بر روی سطحی مشخص انعکاس پیدا کند. بنابراین میزان نور تابیده‌شده بر روی سطح واحدی است که در علوم عملی بیشتر با آن سروکار داریم. واحد لومن مشخص‌کننده حجم تشعشعات نوری در یک محیط است. این تششعات تا زمانی که به سطحی برخورد نکنند قابل تشخیص نخواهد بود و اینجاست که واحد لوکس اهمیت پیدا می کند. فرمول ساخت این واحد بسیار ساده است. یک لوکس برابر است با هزار لومن بر روی یک سطح یک متر مربعی.

گرچه رنگ و میزان انعکاس نور از سطح نیز بر روی میزان نور محیط تاثیر گذار است اما میزان نوری که از نظر چشم انسان در یک محیط دیده می شود رابطه مستقیمی با میزان لوکس سطوح در آن محیط دارد.

جدول معادل‌های طبیعی لوکس (LUX) دوربین مداربسته

روشناییمیزان معادل طبیعی
نور ستارگان در یک‌شب بدون ماه۰٫۰۰۰۱ لوکس
نور ماه کامل در یک‌شب بدون ابر۰٫۲۷–۱٫۰ لوکس
هوای گرد و میش و تاریک غروب۳٫۴ لوکس
نور معمولی یک اتاق پذیرایی۵۰ لوکس
نور راه روهای اداری۸۰ لوکس
یک روز کاملا ابری و تاریک۱۰۰ لوکس
نور استاندارد اتاق‌های اداری۳۲۰–۵۰۰ لوکس
نور طلوع یا غروب خورشید۴۰۰ لوکس
نور یک روز ابری، استاندارد استادیوهای تلویزیونی۱۰۰۰ لوکس
نور روز کامل (خوشید غیر مستقیم)۱۰۰۰۰–۲۵۰۰۰ لوکس
نور مستقیم خورشید در ظهر۳۲۰۰۰–۱۰۰۰۰۰ لوکس

چطور میتوان نور موجود در یک محیط را اندازه‌گیری کرد؟

اندازه‌گیری نور موجود در یک محیط از طریق دستگاهی به نام لوکس متر صورت می‌گیرد. لوکس متر دارای یک صفحه اندازه‌گیری است که به دستگاه وصل شده و از طریق اندازه‌گیری میزان شدت نوری که به صفحه برخورد می‌کند میتواند لوکس را در یک سطح اندازه‌گیری کند.

مطالعه بیشتر