بازدید: 177 بازدید

محاسبه میدان دید و عمق میدان در دوربین های مداربسته

از موارد مهم و قابل‌توجه در طراحی یک سیستم نظارت تصویری

( دوربین مداربسته ) محاسبات مربوط به میدان دید و عمق میدان می‌باشد که برای طراح و ا استفاده‌کننده  این ا مکان را فراهم می‌سازد تا با انتخاب صحیح لنز محدوده‌های موردنیاز برای کنترل را بادید کافی تحت نظارت داشته باشد .

برای تحقق این منظور سه‌راه حل اجرایی ممکن است :

  • استفاده از جدول Lens Selector
  • استفاده از لنز View Finder
  • محاسبه بر اساس فرمول

میدان دید

میدان دید عبارت است از عرض و ارتفاع قابل‌مشاهده از یک منظره در دوربین ، در یک مسافت معین . این مقادیر بر اساس فاصله دوربین از موضوع دید و فاصله کانونی لنز با استفاده از فرمول‌های زیر قابل‌محاسبه می‌باشد .

( عرض چیپ CCD)  C= width of CCD chip

(فاصله) D = object distance

( فاصله کانونی لنز ) focal length of the lens F =

( ارتفاع میدان دید ) H = height of view

( ارتفاع چیپ CCD) V = height of CCD chip

( عرض میدان دید ) W = width of view

( زاویه دید افقی ) X = horizontal angle of view

( زاویه دید عمودی ) X1 = vertical angle of view

High mmWidth mmCCD Size
۹٫۶۱۲٫۸۱”
۶٫۶۸٫۸۲/۳”
۴٫۸۶٫۴۱/۲”
۳٫۶۴٫۸۱/۳”
۲٫۴۳٫۲۱/۴”
۱٫۸۲٫۴۱/۶”

محاسبه میدان دید و عمق میدان در دوربین های مداربسته

عمق میدان

عمق میدان مسافتی است قبل و بعد از نقطه فوکوس لنز که در آن تصویر با وضوح قابل‌رؤیت است ، این مقادیر بر اساس فرمول‌های زیر قابل‌محاسبه می‌باشد :

D1 = far limit of depth of field

( دورترین فاصله عمق میدان)

D2 = near limit of depth of field

( نزدیک‌ترین فاصله عمق میدان )

F = F- stop

( فاصله کانونی لنز ) f = focal length of lens

( فاصله فوکوس ) I = focus distance

( قطر شاتر لنز) d = the diameter of the iris opening

مطالعه بیشتر