بازدید: 488 بازدید

گاهی اوقات شما یک دوربین IP را در مقابل خود دارید، اما نمیدانید که چگونه به آن دسترسی پیدا کنید، زیرا رمز عبور پیش فرض را از دست داده اید. نام کاربری و رمز و آی پی پیش فرض دوربین های مداربسته

 

فهرست رمز عبور پیش فرض دوربین مداربسته به همین دلیل من این مقاله و نوشته را ایجاد کردم تا رمز عبور پیش فرض دوربین های تحت شبکه (IP) را در اختیار شما قرار بدهم که از آن استفاده کنید.

با توجه به مسائل امنیتی در گذشته، بسیاری از دوربین های جدید IP دارای یک رمز عبور پیش فرض نبودن و شما باید در طول نصب آن را ایجاد کنید. این لیست رمز برای دوربین های قدیمی دوربین های IP یا دوربین هایی است که هنوز سیستم عامل قدیمی دارند. نام کاربری و رمز و آی پی پیش فرض دوربین های مداربسته

 

نظرات خود درباره محصولات را با ما در میان بگذارید و برای خرید یا راهنمایی با ما تماس حاصل فرمایید

برند دوربین مدار بستهنام کاربریپسوردای پی پیش فرض
۳xLogicadmin۱۲۳۴۵۱۹۲٫۰٫۰٫۶۴
univiewadmin۱۲۳۴۵۶۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۳۰
ACTiAdmin۱۲۳۴۵۶۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
ACTiadmin۱۲۳۴۵۶۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
Arecontadminno set passwordno default/DHCP
Avigilonadminadminno default/DHCP
Axisrootpass۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۹۰
Axisrootno set password۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۹۰
Basleradminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫x
Boschserviceservice۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱
BoschDinionno set password۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱
Brickcomadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱
Canonroot Model# of camera ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۱
CBC Ganzadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫x
Ciscono defaultno set password۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
CNBrootadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۲۳٫۱۰۰
Costarrootroot 
Dahuaadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۸
Dahua۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۸
Dahua۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۸
DVtelAdmin۱۲۳۴۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
GeoVisionadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰
Grandstreamadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
GVIAdmin۱۲۳۴۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
HIKVisionadmin۱۲۳۴۵۱۹۲٫۰٫۰٫۶۴
Honeywelladministrator۱۲۳۴no default/DHCP
IOImageadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۲۳٫۱۰
IPX-DDKroot admin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
IPX-DDKroot Admin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
IQInvisionrootsystemno default/DHCP
JVCadminModel# of camerano default/DHCP
Merit Lilin Cameraadminpassno default/DHCP
Merit Lilin Recorderadmin۱۱۱۱no default/DHCP
MessoaadminModel# of camera۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۳۰
Mobotixadminmeinsmno default/DHCP
Panasonicadmin۱۲۳۴۵۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۳
Panasonicadmin1password۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۳
Pelcoadminadminno default/DHCP
PiXORDadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۰۰
PiXORDrootpass۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۰۰
QVISAdmin۱۲۳۴۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
Samsungroot۴۳۲۱۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsungrootadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsungadmin۴۳۲۱۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsungadmin۱۱۱۱۱۱۱۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Sanyoadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲
Sentry360Admin۱۲۳۴۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
Sonyadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
Specorootroot۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۷
Specoadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۷
StarDotadminadminno default/DHCP
Starvediaadminno set passwordno default/DHCP
Toshibarootikwb۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۳۰
UDProotunknownunknown
Ubiquitiubntubnt۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰
Verintadminadminno default/DHCP
VideoIQsupervisorsupervisorno default/DHCP

مطالعه بیشتر