بازدید: 166 بازدید

نصب آنتن مرکزی یکی از مهتمرین اقدامات در ساختمان های بلند ، برجها و … است . درباره اهمیت نصب آنتن مرکزی در مقاله آنتن مرکزی چیست ، صحبت کردیم ئ به لزوم استفاده از آنتن مرکزی در برج ها و آپارتمان ها پی بردیم .

در این مقاله با اجزای آنتن مرکزی به صورت کامل آشنا شده و در انتها آموزش نصب آنتن مرکزی به وسیله نقشه آن را توضیح می دهیم .

آنتن هوایی (گیرنده سیگنال)

در کشور ما سیگنال های آنالوگ و دیجیتال بر روی UHF  و VHF  ارسال می  شوند.در شهر های تهران و کرج سیگنال های آنالوگ و دیجیتال بر روی باند های UHF ارسال می شوند.از این رو یک آنتن UHF برای راه اندازی سیستم آنتن مرکزی کافی است.اما در شهر های دیگر سیستم های آنالوگ بر روی دو باند UHF و VHF  و سیگنال های

دیجیتال بر روی باند UHF ارسال می شود و برای راه اندازی سیستم آنتن مرکزی باید از یک آنتن مستقل برای UHF و یک آنتن مستقل برای VHF استفاده کرد.

با توجه به این که ایستگاه های ارسال کننده امواج UHF و VHF در یک مکان قرار ندارند استفاده از آنتن های به اصطلاح دوقلو صحیح نمی باشد.برای راه اندازی یک سیستم آنتن مرکزی باید از دو آنتن مستقل استفاده نمود تا امکان تنظیم هر آنتن در جهت مناسب تنظیم شود.

البته با خاموش شدن فرستنده های آنالوگ در شهر های بزرگ و دریافت سیگنال تلویزیونی فقط بر روی باند UHF و که به صورت دیجیتال با استفاده از دستگاه های گیرنده دیجیتال امکان پذیر می باشد،استفاده از یک آنتن UHF کافی می باشد.

 

 

آمپلی فایر

سیگنال های دریافتی از طریق آنتن به آمپلی فایر منتقل می شود تا تقویت شوند. آنتن UHF به ورودی UHF آمپلی فایر و آنتن VHF به ورودی VHF آن متصل می شود.آمپلی فایر باید در نزدیک ترین فاصله از آنتن و در فضای مسقف و دور از نفوذ آب قرار گیرد.آمپلی فایرها دارای قدرت های مختلف می باشند که با نشان های Gain و خروجی Out put level مشخص می شوند. انتخاب آمپلی فایر با قدرت مناسب به تعداد انشعاب و طول کابل کشی بستگی دارد. هر چه انشعاب و طول کابل بیشتر باشد،از آمپلی فایر با قدرت بالاتر باید استفاده گردد.

انشعاب دهنده ها

نصب آنتن مرکزی 

انشعاب دهنده ها یا پخش کننده سیگنال در یک سیستم آنتن مرکزی به دو گونه عبوری (تپ آف) و تقسیم کننده (اسپلیتر) وجود دارند. استفاده از تپ آف تا حد امکان توصیه نمیشود،زیرا استفاده از تپ اف ها نیاز به محاسبات دقیق  و پیچیده دارد و ممکن است تقسیم مساوی سیگنال ها در تمام  بخشها به خوبی صورت نگیرد.

اسپلیترها به صورت استاندارد به شکل زیر طبقه بندی می شوند :

  • ۲راه : ۱به ۲ : ۱ وروردی و ۲ انشعاب مساوی خروجی
  • ۳راه : ۱به ۳ : ۱ ورودی و ۳ انشعاب مساوی خروجی
  • ۴راه : ۱به ۴ :۱ ورودی و ۴ انشعاب مساوی خروجی
  • ۶راه : ۱به ۶ : ۱ ورودی و ۶ انشعاب مساوی خروجی
  • ۸راه : ۱به ۸ : ۱ ورودی و ۸ انشعاب مساوی خروجی
  • ۱۲راه : ۱به ۱۲ : ۱ ورودی و ۱۲ انشعاب مساوی خروجی
  • ۱۶راه : ۱ به ۱۶ : ۱ ورودی و ۱۶ انشعاب مساوی خروجی
 

انتخاب انشعاب دهنده ها در یک سیستم آنتن مرکزی به نوع کابل کشی ساختمان بستگی دارد .

 

نصب آنتن مرکزی

عکس بالا نقشه یک آپارتمان ۴ طبقه ۸ واحدی است .برای چنین ساختمانی ابتدا باید از هر واحد کابلی مجزا تا پشت بام کشیده شود و تمام کابلها به یک اسپلیتر ۸ راه متصل گردد و اسپلیتر به آمپلی فایر وصل شود .

نصب آنتن مرکزی

نقشه بالا مربوط به یک ساختمان چهار طبقه ۱۶ واحدی است  به عبارتی در هر طبقه ۴ واحد قرار دارد. در این صورت از هر واحد ، یک کابل مجزا به جعبه مستقر در هر طبقه کشیده می شود. خروجی آمپلی فایر موجود در پشت بام به یک اسپلیتر ۴ راه متصل می شود و خروجی های این اسپلیتر به ورودی ۴ اسپلیتر ۴ راه دیگر وصل می شود

نصب آنتن مرکزی

و درنقشه آخر که در بالا مشاهده می کنید  یک ساختمان ۴ طبقه است  که ۲۴ واحد دارد . از هر واحد یک کابل مستقیم تا پشت بام کشیده میشود.و از تریکب اسپلیتر های ۴ و ۶ راه استفاده می شود . در این صورت دو حالت وجود دارد :

  • در حالت اول خروجی آمپلی فایر به یک اسپلیتر ۶ راه متصل میشود و خروجی اسپلیتر ۶ راه به ورودی ۶ عدد اسپلیتر ۴ راه متصل می شود.
  • در حالت دوم جای اسپلیتر ۶ و ۴ با یکدیگر  تعویض میشودبه عبارتی خروجی آمپلی فایر به یک اسپلیتر ۴ راه متصل می شود و خروجی اسپلیتر ۴ راه به ورودی ۴ عدد اسپلیتر ۶ راه وصل می گردد.

مطالعه بیشتر