بازدید: 211 بازدید

کاربرد اصلی و عمده دوربین های مداربسته در سیستم های حفاظتی است اما کاربردهای آن به سیستم های حفاظتی محدود نبوده و از آن فراتر می رود کاربردهایی از قبیل کاربردهای پلیسی، نظامی، فضایی، صنعتی، کنترل ترافیک، ارتباطات ویدیویی و تصویربرداری نامحسوس.

جلوگیری از ارتکاب جرائم :

کاربرد دوربین های مداربسته در جلوگیری از ارتکاب جرائم بسیار وسیع است. جلوگیری از جرائم رانندگی تا جرائم جنایی. استفاده نامحسوس ار دوربین های مخفی نیز بسیار رواج یافته است.

کنترل ترافیک :

امروزه در اکثر کشورهای جهان از دوربین های مداربسته برای کنترل ترافیک وسایل نقلیه در سرح گسترده ای استفاده می شود. تحت نظارت قرار دادن تصادفات و شناسایی جرائم رانندگی حداقل کاربردهای دوربین مداربسته در کنتطل وسایل نقلیه هستند. شناسایی اتوماتیک پلاک خودروها از جمله آخرین دستاوردهای دوربین های مداربسته در این بخش می باشد.

امنیت نقل و انتقالات :

در نقل و انتقالات عمومی از دوربین مداربسته برای جلوگیری از حوادثی که ممکن است در اثر خارج از دید بودن محل بگیرد استفاده می شود. به طور مثال در متروها از دوربین مداربسته برای کنترل درهای ورود و خروج مسافران به منظور اطمینان از اینکه مسافر از در عبور کرده است و یا موارد مشابه آن در اتوبوس ها و قطارهای شهری.

کاربرد صنعتی :

در کارخانه های صنعتی نیز از دوربین های مداربسته در محل ها یا مراحلی از کار که حضور فیزیکی انسان خطرناک، دشوار یا حتی غیرممکن است نیز بهره گرفته می شود. در کارخانه هایی مثل کارخانه های شیمیایی یا نیروگاه های هسته ای

مطالعه بیشتر